Size bir telefon kadar yakınız
0532 797 16 24
Dil Seçin
trende

O.G İşletme Sorumluluğu

Anasayfa » O.G İşletme Sorumluluğu

O.G İşletme Sorumluluğu

O.G İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim Tesisleri’nde mal ve can güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi, önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınması için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere “Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.

 Yüksek gerilim işletme sorumluluğunu üzerine alacak mühendislerin, E.M.O.(Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından verilen ‘’Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve S.M.M.(Serbest Müşavir Mühendis)  belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

İşletme Sorumlusu ve İşletme Sahibi arasında yapılan sözleşme kapsamında OG tesisinin sorumluluğu Yetkili Mühendise devredilir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Görevleri

► Y.G İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut yüksek gerilim tesislerini denetler, tesislerin mevcut durumda işletme yönünden eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve belirledikten sonra  durumu işletme sahibine rapor eder.

►  Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu belirlediği işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde alınması gerekli tüm önlemleri alır.

► Yüksek gerilim tesislerinin tek hat şemasını oluşturarak  yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

► İşletmelerde gereken tüm manevralar, Yüksek Gerilim işletme sorumlusu tarafından yapılır ya da kendi gözetimi altında İşletme Sorumlusu ile irtibatlı olarak,  sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

► İşletmeye ilişkin topraklama testlerini,trafo test ve bakımlarını,elektrik iç tesisat denetimi işletmenin çalışma koşullarına ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve yapılan diğer işlemlerde yönetmeliğe uygun olarak düzenli aralıklarla veya gerektikçe yaptırılmasından sorumludur.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Neden Yapılır?

► 1 kV’un üzerindeki tesisler; doğru kurulma ve doğru işletilmediğinde can ve mal güvenliği açısından çok büyük risk taşırlar. Bu nedenle; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), oluşacak riski azaltmak ve tesisi daha güvenli hale getirebilmek için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır.

1 kV’un üstündeki işletme sorumluluğunu üstlenen Elektrik-Elektronik  Mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

► Bu yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunun hükümlerine dayanarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

► Yüksek Gerilim İşletme sorumluluğu, YG Tesisleri’nin kuruluş aşamasının tamamlanması sonrasında gerçekleştirilen geçici kabul çalışmaları ile başlar ve tesislerin gerilim altında bulunduğu süre içinde uygulanır.